Teaterparken

Teaterparken er en liten park i Bergen sentrum som ligger foran Den Nationale Scene i strøket Engen i bydelen Bergenhus. Den opprinnelige parken ble anlagt på stedet på 1850-tallet. Den ble brukt som festplass inntil teateret ble bygd fra 1906 til 1909. Teaterparken og det nye teateret stod ferdig samtidig; teateret ble tegnet i jugendstil av arkitekt Einar Oscar Schou, og parken planlagt som en jugendpark.[1] I 1993 fikk Den Nationale Scene status som nasjonalt teater, og parken og bygningen ble fredet.[1]
3,0
camera
Innhold

Denne mappen er tom.