Hedlesete

Denne stølen ligg ein god times gange vidare oppover og sørover frå Sjusete, om lag 645 moh. Stølsvegen frå Sjusete mot Hedlesete startar med at ein først må kryssa Vambheimselva i Sandvadet. Derifrå ber det oppover og innover dalen med ny kryssing av Myrdalselve, så over Kjednemyr og Ilagselve. Ved bekken Kremaren var det eit våtlendt område (krema er same ordet som kram, altså våt) før ein kom fram på kanten til Hedlesete. Det er no traktorveg frå Sjusete og langt opp i lia slik at det i dag er berre om lag 30 min gange på den gamle stølsvegen fram til stølen. Stølen har namnet sitt etter den store heldren på nordsida av stølen. På Hedlesete hadde gardane på Vambheim og Lisebrekke ein god sommarstøl, og i dag er her restar etter fire husmurar som ligg på eit heller stort træe. Muren lengst mot aust høyrer til Lise­brekke. Bruk 4 på Vambheim fekk sommaren 2014 sett opp eit nytt hus på dei gamle murane her på Hedlesete.
5,0
camera
Innhold

Denne mappen er tom.