Hestastòena

Dette er ein sommarstøl som ligg i ein fjellbotn nordaust for Espelandsfossen og nordvest for Brattenuten. Stølen ligg om lag 890 moh. Namnet stò/stod kan tyda samlingsplass (same som båtstø) eller kvileplass for dyr, i dette tilfellet hest. Her er i dag restar etter murar av to små hus på sørsida av bekken, der det truleg har lege ein eldre støl, medan det er murar etter eit «nyare» hus på nordsida av den same bekken. Opp gjennom tidene har denne stølen vorte kalla både Nyastøl og Øystrebotnen, det siste truleg for å skilja han frå Espelandsstølane Botn og Nordebotn. Stølen vart kjøpt attende frå Lillegraven i Granvin i 1792 av Jon Sjursson Vestrheim (1773–1864), bnr.2 på Vestrheim. Før den tid hadde stølen fleire eigarar, både i Ulvik og Granvin. Det ser ut til at stølen opphavleg har vore eigd /nytta av gnr. 99, Espeland. Siste året Vestrheim støla i Hestastòena på tradisjonelt vis var truleg i 1902, men nokre år etter 2. verds­krigen nytta Helge M. Sygnestveit (1909–1996), på Vestrheim bnr.2 stølen til sauebeite. Støls­vegen til Hestastoena er den same som mellom anna vart nytta til Sotebotn.
4,0
building
Innhold

Denne mappen er tom.