Øydvesela (Bortom)

Dette var vårstølen til dei fire bruka på Øydve den gong då Døgersdalen enno var i bruk som sommarstøl. Stølen ligg ved sjøen på austsida av Osafjorden. Her står to gamle stølshus, og eit nyare hus (bygt i 1939), ein flor og to husmurar. Grunna ulendt beite laut dei gjeta kyrne. Dyra måtte dei ro over Osafjorden til og frå i store kyrabåtar. Desse båtane ligg framleis i nausta i Øydvinstod. Det vart slutt med støling her kring 1900.
4,0
camera
Innhold

Denne mappen er tom.