Brimmedalstølen

Brimmedalstølen ligg på austsida av Osafjorden, 250 moh. Dette var vårstøI til nokre av bruka på Håheim, bnr. 1, bnr. 3 og bnr. 7. Bnr. 2 selde stølsretten sin til Øydve bnr.3 litt før krigen. Namnet har ein ikkje noko sikker forklaring på, men dei gamle skreiv Brymedalen. Kan det ha noko med fjellbryn/-brun å gjera? Stølen var tungvint å koma til. Først var det i båt over fjorden. Storfe måtte ein ta opp Buførevegen til Døgersdalen, opp over Liastølen 550 moh. og ned att i dalen. På grunn av bratt og ulendt lende like nedanfor stølen måtte dei gjeta kyrne godt. Det syner i dag (2015) to tydelege husmurar til bnr. 3 og 7, og to noko uklare tomter. Støls­huset til bnr. 7 stod fram til 1950- åra. Stølen vart nedlagd på 1800-talet, men vart teken i bruk att av bnr. 7 ei kort tid fram til om lag 1930. Marit Branstveit (1917–) fortel at då ho var i 10-års alderen, var ho med på tur til Brimme­dalen i lag med Olav Lindebrekke (1907–87), som var dreng hjå dei. Då var Ragna Skeie (1908 –97) «Ragna i Køyle» og Anetta Vallavik (1909 – 78) budeier for dei 6–7 kyrne deira på stølen. Olav bar med seg ein strump med mjølk heim att. (Strump var eit lagga trespann som ein bar på ryggen).
4,0
camera
Innhold

Denne mappen er tom.