Tjødnarhaug

Denne Vallavikstølen ligg noko inn frå fjelltromma nordvest for garden, på vestsida av Demmo 650 moh. Stølen har fått namnet etter tjørna Demmo som ligg tett nedom på nordsida av stølen. Selet vart flytt frå Skitnasete tidleg på 1800-talet. No står her eitt nyare sel, bygt i 1985. I tillegg er det ei florstomt. Namnet Demmo fortel at det her vart laga ein demning for å samla vatn til gardskvern og sag. Ved Vetlademmo ligg Ragnahaugen, der segna fortel at ei budeia, Ragna, gravla den nyfødde ungen sin.
3,0
building
Innhold

Denne mappen er tom.