Hotell Norge

Hotellet med mus i spisesalen.
Mus i spisesalen? Hotel Norge har hatt sine opp- og nedturer gjennom mer enn 100 år. Universitetsbibliotekar Bjørn Bagge forteller fra hotellets tidlige historie. Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket inneholder mange bilder fra denne historien. [Følg linken og se selv](https://marcus.uib.no/search/?q=%22hotel%20norge%22&size=100)
5,0
https://fb.watch/s1LI3H4FEw/
hotel
Innhold

Denne mappen er tom.