Grasbotn

Dette er ein av fleire stølar med dette namnet i Ulvik. Denne stølen ligg i Grasbotnen vest for Grasbotntjørna og på sørvestsida av Langavasselva, 1100 moh. Her har nok vore ei form for tradisjonell støling i tillegg til at her har vore beite for gjelddyr og småfe. Ein kjenner ikkje til at det her har vore permanent hus, og ein kan i dag heller ikkje finna murresstar etter slike. Beita har nok vore nytta med utgangspunkt i eit lægje mellom nokre store steinar. Me veit at stølen har vore brukt av Holkasvik, Bagne, Sygnestveit m.fl. I seinare tida har hamna vore nytta til hesta- og sauebeite. Stølsvegen: Frå Holkasvik og Bagne gjekk dei om Døgersdalen, over Kyrelvefjellet og ned. Det syner enno mykje av den gamle varda vegen.
3,5
camera
Innhold

Denne mappen er tom.