Skarvet

Dette er vår- og hauststølen til bruka på Hallanger. Stølen ligg oppe i lia ovanfor garden, 500 moh. Eigarar i dag er: Gnr. 80, Hallanger, bnr.1, 2, 3, 4, og 6. Her syner det murar etter 6 sel. Stølen var i bruk fram til utpå 1940-talet.
6,0
camera
Innhold

Denne mappen er tom.