Sagena

Om lag 50 m utanfor elveosen til elva Døgro syner det mur etter eit hus med flor under. Det har vore vårstøl til bruk på Håheim, men ingen kjenner i dag til bruken av plassen.
3,0
directions_walk
Innhold

Denne mappen er tom.