Parker

Noen av parkene i Bergensdistriktet
10,0
Innhold
Gamlehaugen Gamlehaugen

Gamlehaugen er den offisielle kongeboligen i Bergen. \n Bygget ligger i et parkanlegg på Paradis, like ved Nordåsvannet i Fana bydel.

Meyermarken Meyermarken

Meyermarken er en bydelspark i strøket Ladegården, like syd for Sandviken i Bergen, som i sin nåværende form ble anlagt i 1988 og videreutviklet i 2009. Meyermarken har et areal på rundt 9 dekar, med gresslette, fontene/vannskulptur, lekeplass, trappeamfi og tilstøtende ballbinge. Meyermarken er også ekserserplass for buekorpset Mathismarkens Bataljon. Meyermarken bydelshus, som ble ferdigstilt i 2002, ligger i nordenden av parken.

Nordnesparken Nordnesparken

Nordnesparken er en park på Nordnes i Bergen. Parken ble anlagt i 1888–89. Parken rommer i dag Nordnes skole, bygd i 1903. Parken har sitt eget bad, Nordnes sjøbad, med 25-meters oppvarmet saltvannsbasseng. Med gangavstand fra Bergen sentrum er Nordnesparken et viktig rekreasjonsområde. I parken står også en ti meter høy totempæl som veier to tonn. Denne fikk Bergen i gave fra vennskapsbyen Seattle i anledning Bergens 900-årsjubileum i 1970[1]. Akvariet i Bergen ligger tett opptil Nordnesparken.

Nygårdsparken Nygårdsparken

Nygårdsparken er en park på 74,2 dekar som ligger på sør- og vestsiden av Nygårdshøyden i Bergen. Vest for parken ligger Møhlenpris og Marineholmen. Oppe på selve høyden grenser parken til Universitetet i Bergen.

Storetveitmarken Storetveitmarken

Storetveitmarken er en kommunal park på Storetveit, som ligger mellom Minde, Fantoft og Fjøsanger i Bergen. Den er et viktig rekreasjonsområde for barn og unge. Ved Storetveit skole blir fotballbanen mye brukt til fotball, men er også en yndet øvingsplass for kitere. På vinterstid kommer barnefamilier fra alle kanter av byen hit for å ake eller å lære de små å stå på ski. På slike dager står biler parkert langs hele Kirkevegen. Nord for marken ligger Storetveitåsen med godshus som tilhørte Willhelm Mohr, som også donerte markene til kommunen.

Teaterparken Teaterparken

Teaterparken er en liten park i Bergen sentrum som ligger foran Den Nationale Scene i strøket Engen i bydelen Bergenhus. Den opprinnelige parken ble anlagt på stedet på 1850-tallet. Den ble brukt som festplass inntil teateret ble bygd fra 1906 til 1909. Teaterparken og det nye teateret stod ferdig samtidig; teateret ble tegnet i jugendstil av arkitekt Einar Oscar Schou, og parken planlagt som en jugendpark.[1] I 1993 fikk Den Nationale Scene status som nasjonalt teater, og parken og bygningen ble fredet.[1]