Florane

Denne lia-/vårstølen til Sygnestveit ligg om lag 200 moh oppe i den bratte lia ut mot Torblå si utmark på austsida av Osafjorden. Her viser i dag tre store husmurar, og namnet kjem nok av florane og sela som stod her. Det var rydda slåtter og åkrar utanfor tuftene. Florane er truleg brukt seinare enn stølen Kvannskòre, kanskje til 1920–30-åra. Den bratte stølsvegen gjekk under Sævarhedler, opp Litleskredo og vidare på rinden innom og opp.
4,0
camera
Innhold

Denne mappen er tom.