Fitjo

Stølsbolet ligg om lag 300 m sør for Aurdal, på sørvestsida av Tysso. Høgda over havet er om lag 250 m. Namnet kjem av eit norrønt ord, fit, som tyder frodig grasmark, gjerne med vatn. Ordet fit/fet vert også nytta om grasvollen framfor ein støl. Fitjo var i utgangspunktet ein vår- og sommarstøl for bruka på Hjelmavoll, Hydle og Skeie. Etter kvart tok to av desse gardane i bruk Gunnarsete som sommarstøl. (Sjå støl nr. 72 Gunnarsete.) På Fitjo låg det åtte sel og fleire utløer, då det store træet på Fitjo gav gode høyavlingar. Stølen vart av nokre bruk nytta som mjølkestøl til midt på 1950-talet. Stølsvegen frå Skeie gjekk bort til Tysso (der Elvatun ligg i dag), så opp Gjelet og langs/oppå den høge elve­kanten inn i dalen under Bergaberget, der dei kryssa Li-kjeldedalen. Langs vegen kom også brukarane frå Hydle til etter kvart. Vegen tok no inn i Hagen, inn mot Gjelet og opp krokane til Kløvet. Vidare langs det som no er fv. 572 bort til Verafossen og inn til Fitjo. I 1943 var det utskifting av stølen og utmarka, og dei fleste sela vart flytta eller rivne. I dag står berre selet til Skeie bnr.1 att på Fitjo (no overteke av Hydle bnr.14).
3,0
directions_walk
Innhold

Denne mappen er tom.