Hansbu

Stølen ligg på vestsida av Ustekveikja under Vesle Hansbunut, 1180 moh. ein god times gonge (vel 5 km) aust for Finse stasjon. Bruksretten/feste i dag er det Ljono, gnr 54/4 som har. I 1918 fekk Jakob Håheim leiga Hansbubeitet saman med resten av Finsområdet for fem år. Jakob overlet leiga si til K.K. Hjeltnes (1881–1959) same året (altså i 1918). K.K. bygde nytt stølshus på flaten ved Ustekveikja, og dreiv ­stølen saman med Oksabotn. Etter krigen fekk Lars Fjelde (1893–1975) på Bagne bruka hamna nokre år. K. K. Hjeltnes sa frå seg stølen i 1954. Fjellstyret gjorde vedtak om å leggja stølen til Sygnestveit, men R. R. Espelid (1895–1978) Øydve gnr.47/1, Edvard Ljone (1905–1990) Ljono gnr.54/1 og Kristoffer Vestrheim (1894–1967) Ljono gnr.54/4 anka vedtaket, og i 1956 vart dei tilkjende stølen. Dei fekk «utvisingsforretning» (feste) i 1957. Sidan har Hansbu vore nytta som sauehamn, i dei seinare åra helst av gnr.54/4, som framleis (2015) har bruksrett på hamna. Hansbulægeret ligg på høgre sida av stigen som går sørover Hansbudalen. Her er restar etter to buer som truleg har vore både fangst- og driftebuer. Ei bu skal vera bygt av folk frå Simadalen på slutten av 1700-talet. Det er truleg denne som er omtala som Hansbu før «nye» Hansbu vart bygt i 1918.
4,0
building
Innhold

Denne mappen er tom.