Øvstestølen

Sommarstølen til Åsheim og Nesheim ligg noko opp og nord for Grønskaol, i skogsgrensa 604 moh. Her står att eitt sel til Åsheim bnr.2, og det viser tydeleg fire husmurar til. Av jordbruks­teljingane frå 1865 og 1907 går det fram at dei fødde 30–40 storfe på desse gardane i tillegg til kring 100 sauer. I talet på storfe er det truleg òg talt med ungdyr. Ei gammal soge fortel at Sandviksbekken, som renn her, ein vinter demde seg opp i dalen ovanfor stølen med snø og vatn. Då det losna, tok skreda med seg noko av stølen. Brukarane på Åsheim slutta med støling her kring 1940.
4,0
camera
Innhold

Denne mappen er tom.