Grøndal

Stølen ligg på nordaustsida av Nedre Grøndalsvatnet, på oppsida av Rallarvegen, 985 moh. Dette er sommarstølen til gnr. 39 Sævartveit, bnr. 1 og 2 og bnr.8 frå gnr.37 Osa. Det ser ut til at dei flytte frå Øvre Grøndal og hit på1820-talet. Også beita kring denne stølen har vore rekna som svært gode, og med bakgrunn i dei gardane som støla her, kunne det ut frå jordbruksteljinga i 1907, vera knapt 100 geiter på denne stølen. Dei fyrst stølshusa her oppe var bygde av stein, og slik stod dei fram til kring byrjinga av 1900-talet. Steinhusa var kalde, og det var vanskeleg å halda varmen, då veden (vier, røter m.m.) ikkje alltid var turr. Hus av tre kom til Grøndal rett før 1900, og selet til Sævartveit bnr.2 kom frå furuskogane på Frønningen i Sogn. Der vart huset lafta ferdig, teke ned og frakta med båt til Flåm, og så køyrt med hest og slede på den nye anleggsvegen opp til Grøndal. I dag står her tre sel og eit par uthus. Me finn også fleire murar etter eldre stølshus/lægje. Sævartveit bnr.2 slutta med aktiv støling i 1973, medan Sara Sævartveit (1942–) frå bnr.1 støla med geiter heilt fram til 1988.
4,0
mountain
Innhold

Denne mappen er tom.