Ure

Dette er tidlegare husmannsplass under gnr. 43, bnr.1, Hjeltnes. Staden ligg på vestsida av Ulvikfjorden eit stykke utanfor Hetlenes. Ure er ein av dei eldste husmannsplassane i Ulvik. Etter at siste husmannen flytte frå plasset kring 1900, nytta K.K. Hjeltnes (1881–1959) staden som geitastøl vår og haust. Om våren førde dei geitene til Ure med robåtar, men når dei skulle til fjells, var det frakteskuta til Sylfest Vambheim (1891–1970) som frakta geitene til Osa. Buføra gjekk opp Norddalen og vidare den lange vegen austover til Oksabotn. Etter at ei stor stein- og jordskreda sopa vekk stovehus, bu, flor og naust i 1929, vart det sett opp eit sel på plasset. Restar av bygningane i Ure vart fjerna då vegen vart bygd frå Hetlenes til Bruravik midt på 1970 talet. I dag er det berre nokre steinar på oppsida av vegen som er teikn etter stølen. Namnet har plassen fått då han ligg nedanfor ei stor ur.
4,0
camera
Innhold

Denne mappen er tom.