Liastølen/Liasete

Liastølen er støl til Tveito og ligg der lia flatar noko ut, om lag 400 moh. og har vore nytta av både Indre Tveito (gnr.74) og Ytre Tveito (gnr.75) til vår- og sommarstøl. Stølsvegen er skildra under stølen Tveite. Frå Indre Tveito kunne ein også ta sauene opp Budeie­graoten og vidare opp Stigen øvst i lia, truleg den brattaste buførevegen i bygda? Kyrne hadde dei rett til å driva opp om Fryste. Oppe i lia litt utom Frystebekken kjem ein då inn på vegen frå Tveite. På Liastølen finn me i dag murar etter fem stølshus, og det siste stølshuset sto til utpå 1980-talet. Tidlegare eigar av Indre Tveito flytta den tymbra delen av selet på Lia­stølen opp til Frystetjørna, der det står i dag som ein del av ei hytta. Litt spesielt er dei mange steingardane som heilt eller delvis hegnar om store og små stølstræe.
4,0
building
Innhold

Denne mappen er tom.