Austdalsbua

I ustdalen, nokre kilometer aust for Runda­vatnet, ligg ei gammal steinbu, som har vore bygt som veide- og driftebu. I hallet bak bua ligg ei etter tilhøva stor, rydda hegna. Det viser truleg at bua har vore nytta som driftelæger. Olav Åmundsson Osa «Oddmundsola» (1814–1898) låg her med kyr midt på 1800-talet og mjølka dei til dei var gjelde. (Det er han som er «Osamannen» Olav H. Hauge skriv om). Med dei gode beitetilhøva har hamna vore nytta til sauebeite frå 1970-talet. I den samanhengen vart det sett opp ei gjetarbu eit par hundre meter vest for Austdalsbua. Ulvik fjellstyre har restaurert Austdalsbua og har også overteke gjetarbua.
4,5
building
Innhold

Denne mappen er tom.