Mjølbotn

Torblåstølen Mjølbotn ligg i ein sidedal mot sør frå Raundalen 840 moh, rett vest for Mjølfjellet. Namnet kjem av botn, ein skålforma ende på ein U-dal. Om namnet på den kvite bergarten (anorthositt) viser til samanlikning med matvara mjøl, eller om det er mjødl dvs. lett og tørr snø, er vanskeleg å vita. Opplysningar i gamle kjelder kan tyda på at stølen har vorte nytta langt attende i tida. Kan-skje alt før Svartedauden. I 1670-åra vart stølseigarane både i Mjølbotn og nabostølen Vesete jaga bort av futen på Voss, Miltzow, som hadde kjøpt garden Brekke i Raundalen. Men futen la fram falske dokument, og han tapte saka i 1684. Her er rekna for å vera gode beite. Husdyr­talet på Torblå var i 1865 55 storfe og 175 småfe. I 1907 var det 53 storfe og 140 småfe. Her har såleis vore mange dyr på beite. ­Støls­svegen til Mjølbotn vart rekna til tre mil. Det viser murar etter 4–5 hus/sel, eit lite stølshus til bnr. 2, Spannet og eit uthus. Det vart støla her fram til 1914. Seinare vart det støla her under evakueringa i 1941. Etter krigen vart det sleppt hestar på beita her. Beita vert no brukte av sauer frå Raundalen. Tre av sela ramla ned på 1950- talet. Om buførevegen syner ein til eige stykke om Høgfjellsvegen.
3,0
fun
Innhold

Denne mappen er tom.