Øvre Grøndal

Stølen låg på nordsida av Øvre Grøndalsvatnet, 1060 moh, om lag 2 gamle mil frå Osa I øvre Grøndal er det store, grøne beite­vidder , men her er vêrhardt, og det har vore tungvint med ved til koking og ysting. Øvre Grøndal var ein rein sommarstøl . Dette er truleg den opphavlege Grøndals­stølen, og etter det me veit, vart han teken i bruk fyrst på 1700-talet, og etter opplysningar i matrikkelen av 1723 hadde Sævartveit då støl her. Osa har nok kome etter ikkje så mykje ­seinare. I alle fall hadde Osa støl her i 1736, der det finst skriftlege kjelder frå ei retssak. I dag finn me restar etter to steinbuer eller sel. Stølen vart flytt ned til nordenden av Nedre Grøndalsvatnet kring 1820-åra. Litt lenger framme i dalen (om lag 500m aust for murane etter stølen) finn ein tufta etter det som må ha vore eit større hus, ca 8x5 meter. Dette er truleg tufta etter den gamle marknadsbua, knytt til marknadstradisjonen og skeidet på Hallingskeid. Kring 1970 hadde Buskerud fylkes­­kommune registreringar langs ­Nor­manns­lepene på Hardangervidda, og dei var så langt vest som til Hallingskeidtraktene. Denne tufta vart då oppmålt/registrert. Lokalt vert restane etter denne bua av somme kalla Kongsbu.
4,0
camera
Innhold

Denne mappen er tom.