Liastølen

Namnet fortel at stølen ligg oppe i lia, her kalla Bolstadmarka, ca. 370 moh og 2–300 m oppom traktorvegen. Eigarar er i dag er Bolstad, gnr. 33, bnr. 1, bnr. 2 og bnr. 3. Den gamle stølsvegen går opp frå Indre ­Bolstad. Det er ikkje så lett å finna stølen i dag. Skogen vekst tett omkring, og ein del av areala kring stølen er tilplanta med gran. På Liastølen står det i dag to hus medan eit tredje er ramla ned. I tillegg er her to husmurar. Store delar av stølstræet er omkransa av eit steingjerde. I 1967 kjøpte bnr.1 på Bolstad eitt av bruka på Bagne, gnr. 34 bnr.6. Med på denne handelen fylgde det med sel og beiterettar, både på Hedlaos og Taumasete.
4,0
building
Innhold

Denne mappen er tom.