Storetveitmarken

Storetveitmarken er en kommunal park på Storetveit, som ligger mellom Minde, Fantoft og Fjøsanger i Bergen. Den er et viktig rekreasjonsområde for barn og unge. Ved Storetveit skole blir fotballbanen mye brukt til fotball, men er også en yndet øvingsplass for kitere. På vinterstid kommer barnefamilier fra alle kanter av byen hit for å ake eller å lære de små å stå på ski. På slike dager står biler parkert langs hele Kirkevegen. Nord for marken ligger Storetveitåsen med godshus som tilhørte Willhelm Mohr, som også donerte markene til kommunen.
4,0
directions_walk
Innhold

Denne mappen er tom.