Espehovden

Vallavikstølen Espehovden ligg på ein hjall oppe i lia nordvest for garden 550 moh. Her syner 3 husmurar etter sel og løer, med om lag 50 m avstand. Esp er fleirtal av osp, og tyder ein stad med ospetre. Hovde er ein framstikkande bergknaus.
5,0
camera
Innhold

Denne mappen er tom.