Hedlaos

Stølen ligg fint til i ein sørvend bakke nord i Hedlaosmarka, 610 moh. God, tidleg vårstøl til Bolstad gnr. 33, bnr. 1, 2 og 3, Bagne gnr. 34, bnr 1, 2, 3, 5 og 6 og Holkasvik, gnr. 35, bnr.1 og 3. Namnet Hedlaos kjem truleg av bergalaget oppom stølen, med heller/murstein og åsen bakom. Her står i dag (2015) fire hus, vølte og i bra stand, men her er òg restar av murar etter to hus til og ei løe. Her er òg eit stort steingjert træe. Tilgang på vatn var viktig i samband med støling, men på Hedlaos kunne det vera lite med vatn i turkevêr, men der var ei lita, sikker og kald oppkomma, Spannakjeldo, tett ovanfor husa. Hedlaos vart sist brukt til vanleg støling ut på 1950-talet ein gong. I dag kan ein køyra ­traktor mest heilt fram. Med utgangspunkt i dei bruka som støla på Hedlaos, er her også to stølsvegar. Vegen opp frå Hønse: Opp til Bagne og vidare over Bygningen, Flòten, over Bagnselva, Øynabekkjen, Øynaleet, Hedlaosmarka og fram til stølen. Vegen frå Holkasvik: Frå Mjøstølen, Bjødnen, Kvilingasteinen, Tussakjeldo, Skotaberg og opp i stølsvegen frå Bagne og så same vegen som for Hønse.
5,0
building
Innhold

Denne mappen er tom.