Jonstøl

Dette var ein av sommarstølane til Fryste, gnr.73, bnr.1. Stølen ligg i lia nord og ned for Frystetjødne, om lag 495 moh. Her er i dag vister etter ein husmur. Kari og Johannes Fryste frå bnr.1 var dei siste som støla her, og då er me attende på midten av 1800-talet. Etter at her vart slutt med støling, kjøpte Helge Torkjellsson Riber (1847–1937) frå plass III under Vambheim bnr.1, dette selet og nytta tømmeret i huset han bygde på Heljesplasset på Skeie gnr.69/2 kring 1875. Fryste har også nytta sommarstølar fleire andre stader, mellom anna på Hedlesete og Langvasstølen, og ein lang periode, frå kring 1890 til 1940, hadde Fryste kyrne sine på stølar i Eidfjord. Fryste skal òg ei tid ha hatt eigande sel i Bjoreidalen. Det var framvoksteren av dampskipstrafikken på siste halvdelen av 1800-talet som gjorde dette mogeleg. Ein kjenner ikkje til at Fryste har hatt eigande sel på Hedlesete, men dei har kanskje nytta Lisebrekke sitt sel, sidan det frå gammalt av var sterke band mellom Fryste og Lisebrekke? Når det gjeld Lang­vasstølen, var det Anders Johannesson på bnr.1 som alt i 1737 kjøpte denne stølen ved Uppsete. Han sat ikkje så lenge med han, men ­seinare hadde ­brukarar på Fryste i periodar ­partar i Langvasstølen.
4,0
camera
Innhold

Denne mappen er tom.