Beiteskard

Stølen låg ved Streitelia sørvest for Furesete og nord for Groheldrehøgda, om lag 625 moh. Han vart teken opp som «avlastingsstøl» for brukarar på Furesete, truleg på slutten av 1700-talet. Beiteskard var rekna for å vera ein god sommarstøl, men her kunne vera lite med vatn. Her er i dag vister etter tre husmurar.
3,0
camera
Innhold

Denne mappen er tom.