Larsbu (Larsabu/Larsastølen)

Stølen ligg om lag ein halv times gonge aust for Finse stasjon på nordsida av Ustekveikja og jernbanen. Dette er kanskje det finaste beite­området i Finsedalen. Kva for ein Lars det er som har gjeve «stølen» namn, er noko usikkert, men det kan vera Lars L. Osa (1750–1833) på bnr 5, som litt før 1800 bytte beite med Hans Vestrheim og skal ha vore her i om lag 20 år. Kva form for (støls)drift han har hatt er usikkert. Her har vore eit læger, truleg driftelæger og kanskje også gjetarbu. Me ser i dag murar etter ei innhegning. Det er usikkert om dette har vore støl sidan han ikkje er nemnd i 1797, og her er heller ikkje synlege murar etter hus. Men det er mogeleg at vaktarbustaden kan vera bygd på dei gamle murane. På kart frå 1864 og 1882 er heller ikkje Larsbu avmerkt. Larsbu kan ha vore eit beiteområde knytt til Torbjørnstøl. Frå 1918 har i alle fall beita her vore samanslegne med Torbjørnstølen og er tekne med i feste for denne. Austre grensa for denne hamna er sett til Tverrå. (I 1935 vart stølen oppgjeven som «nedlagd fjellstøl». Eitt år, 1963, dreiv Olav Ryum frå Flåm stølsdrift med leigekyr i vaktarbustaden her).
6,0
building
Innhold

Denne mappen er tom.