Finselæger/Norenut

også kalla Osastova i 1783 eller Osabua, låg i sørhallet under Norenut, eit par kilometer vest for Finse stasjon. Dette har eigentleg ikkje vore støl, men var opphavleg ei jaktbu, brukt til «dyreskytterie». O. Olafsen meinte bua var mykje eldre enn 1783. Her var også læger for driftekarane, og her var svært godt beite. Bua vart mykje brukt av snømælarane Gjert Kårdal og Tollef Nygård under førebuinga av Bergensbanen. I dag viser restar av murane om lag hundre meter opp frå Rallarvegen og restane etter bua vert i daglegtale kalla Norenut, det same som namnet på sjølve nuten. I ei landsomfattande støls­registrering i 1935 vart Norenut oppgjeven som «nedlagd
3,0
building
Innhold

Denne mappen er tom.