Grønskaol

Dette er vår- og hauststøl til Gnr.77 Åsheim og Gnr.78 Nesheim. Stølen Grønskaol ligg oppe i lia nord for Åsheim, om lag 425 moh. Nemninga skaol eller skål kan koma av ei terrengform som minner om ei skål, eller det kan koma av ordet skåle, dvs. eit uthus, skur, ofte utan vegger, gjerne bygd innåt eit anna hus. Vangen hadde frå gammalt av ikkje støl. Det var ein stor ulempe for garden. Matrikkelkommisjonen i 1866 sa at vårhamna var dårleg, haust­hamna god, men garden hadde ikkje sommar­hamn. I 1884 måtte Lars Vangen skriva under på eit forlik der han forplikta seg til ikkje å beita på Hallanger sine eigedomar. I 1965 kjøpte Jørgen Nesheim (1924–2012) bnr. 2 Åsheim, og då fekk Vangen rett til støl saman med dei andre brukarane. Det er Trygve Nesheim som i 2015 eig Åsheim bnr. 1 og 3, Nesheim bnr.1 og Vangen. I dag er det bygd skogsveg for traktor fram til stølen. Av bygningar er her berre eit nyare hus til Nesheim. I tillegg er det tre husmurar. Stølsbolet er tilplanta med gran. Stølsbolet er tilplanta med gran.
4,0
camera
Innhold

Denne mappen er tom.