Grostøl

Denne stølen ligg på ein hjall nordvest for og noko høgare enn Aurdalskleppe, vel 700 moh. Gro eller groe kjem av gras, eller namnet kan koma av gro = bekk. Opphavleg har dette truleg vore ein mjølkestøl under Aurdalskleppe, utan hus. Kring 1870 flytte Aslak L. Aurdal frå bnr.6 selet sitt frå Kleppe og opp her, og bygde sel på om lag 6 x 5 meter utan flor under. Dei støla fram til år 1900.
3,0
directions_walk
Innhold

Denne mappen er tom.