Mursel

Denne stølen høyrde i fylgje bygdebøkene til Åsheim. Han låg nordvest for Øvstestølen, opp mot Grimsnuten i 790 meters høgd. Namnet kjem truleg av at dette berre var ei steinbu. Restar etter denne viser framleis. Ingen kjenner til bruken i dag, men stølen kan òg ha vore brukt av Hallanger. Dette var ein av mange stølar som i si tid vart mykje plaga av bjørn og difor tidleg fråflytt.
6,0
camera
Innhold

Denne mappen er tom.