Tveite

Opphavleg ser det ut til at dette var sommarstølen til bruka på gnr.73 Fryste, men i seinare tid har plassen berre vore nytta som vår- og hauststøl. Ivar Aasen forklarar ordet tveit med ein stad der det er laga ein rudning i skogen. Stølen ligg i lia vestom og opp frå garden, ein «½ fjerdings vei», om lag 305 moh. Stølsvegen tek til i tunet på bnr.1 og går opp Nyevegen til Storakleivleet. Vidare svingar vegen mot sørvest og opp Sauastigen, ei bratt kleiv opp Saua­stigberget. Her kjem også vegen opp Heggja­dalen frå bnr.2, Leirholo. Snart kjem ein så til vårstølen Tveite. Herifrå går vegen vidare om lag på tromma utover og over Frystebekken og møter så vegen som kjem opp frå Tveito, og vegen held no fram opp til Liastølen. Dei hadde også ein snarveg opp den bratte lia frå bnr.3 og opp til Tveite, men den var berre for folk og småfe. På Tveite står det i dag eit stølshus til bnr.3. I tillegg er her to husmurar.
4,0
camera
Innhold

Denne mappen er tom.