Torstølen

Tufta er avmerkt som læger tett ved jernbanen på kart frå 1864 og 1882 (som igjen bygde på eldre kart), men var trass namnet neppe støl. Truleg har folk frå Hallingdal, Eidfjord og Ulvik halde til her med drifter i ulike periodar, og kanskje har her også vore drive tamreindrift. Ingeniør Sigvart Heber på jernbanen stasjonert på Finse, merkte av staden på eit kart i 1909, då som læger. Ein kan likevel undrast litt på namna Torstølen og Torstølsnuten. Torstølhytta er namnet på nokre steinmurar som ligg i sørvesthallet av Torstølsnuten, nokre hundre meter opp for Ustekveikja. Tufta er kring 40 kvadratmeter, og er delt i to rom. Hytta skal ha vore bygt av Lord Garvagh d.y. i 1870-åra. I boka «The Pilgrims of Scandinavia» som Lord Garvagh d.y. gav ut i London i 1875, står det mellom anna at han frå hytta kan sjå båten Baldur. Frå hytta kan ein lett sjå bort til Finsevatnet (eller kanskje Fetavatnet).
5,0
camera
Innhold

Denne mappen er tom.