Vetlestølen/Litlastøl

Også denne stølen høyrer til Vallavik, og han ligg nord for garden, på austsida av Giljaskredo, om lag 300 moh. Namnet kan tyda på at garden hadde ein større støl, og at dette var vårstølen. Vegen til stølen gjekk innover og opp mot Hallanger. No syner ei stor selstuft på stølen, og heile lia her er tilplanta med gran. Gunnvald Wallevik (1923–) fortel at han var budeie her nokre veker i 1939. Då var det gamle selet ramla ned., men dei la materialar over murane slik at han og kyrne fekk plass for natta. Ein dag kom drengen deira, Martin Djønne (1894–1987), opp. Gunnvald måtte koma heim og køyra med båten til Ulvik for å henta jordmora (Ingelina Holdhus). Ho kom på plass, og han Olav Hauso vart fødd 21. juni på Hallanger. Midthjallen var mjøstøl til Vallavik. Oddny Wallevik (1937–) minnest ho var opp her og mjølka kyrne då ho nett var komen til gards som tenestejente i 1953.
4,0
directions_walk
Innhold

Denne mappen er tom.