Brauaone

Brauaone vart skild frå Slondal som eigen støl i 1816. Då vart stølen kalla Øvre Slondal. Stølen ligg i sørenden av Slondalsvatnet, 765 moh. Brauaone er namnet på elva frå der elva Kvitle renn ut i Kvannjolo og ned til Slondalsvatnet. Elva er her svært brei, og namnet tyder den breie elva. Her stølar gnr. 46, Håheim, bnr. 2, 3,8,9 og 13. I tillegg gnr. 47, Øydve bnr. 3, og gnr. 44, Holmen bnr. 1. Magnus L. Øydvin (1871–1928) på Øydve bnr. 3 fekk stølsrett i Brauaone i 1910. Det var kona, Sigrid fødd Håheim (1877–1927), som fekk denne retten av foreldra sine. Stølen hadde høyrt til Viknes bnr.2. Dei fleste sela i Brauaone ligg i sørenden av Slondalsvatnet, to på vestsida av elva, medan fem ligg på austsida. To stølshus til Håheim, bnr. 8 ligg rett over elva frå Fagradalen like ved Slondalsstølen (om lag midt på Slondalsvatnet). Frå jordbruksteljingar i 1865 ser ein at brukarane til stølen Brauaone fødde vel 50 storfe og over 100 sauer. I 1907 var storfetalet redusert til om lag 35. Det vert fortalt at når beitepresset var stort og det lei på sommaren, trekte kyrne heilt opp til Bulegena (nr. 32) og Småfagrevatna på beite. Det var då ofte eit strev å henta dyra ned att til mjølking dersom dei ikkje kom sjølve. Lars M. Øydvin (1902–1987) flytte i 1936/37 selet frå Slondalselva nær bytet med Slondal og til vestsida av Brauaone. Der bygde han eldhus og sel. I 1960-åra bygde han eit nytt, stort stølshus med moderne geitefjøs under. Han fekk og rett til å setja opp naust i osen av Slondalsvatnet då han dreiv støl i Brauaone. Han og kona Katrina (1906–1997) dreiv geitestøl der til 1972. Etter at det vart køyrande veg til Slondalsosen, rodde Lars geite­mjølka det vel to kilometer lange Slondalsvatnet til ende, leste spanna over på traktor og køyrde dei til jarn­banestoppen på Vieren. Brukarane av stølen Brauaone buførte sauer heim over fjellet heilt til 1984. Selet til gnr.44, Holmen, vart sett i god stand i 1980-åra og nytta som hytte for elevane ved Hjeltnes vidaregåande skule. Bnr. 2 har òg eit nyare sel.
3,0
camera
Innhold

Denne mappen er tom.