Nedre Skòr

Stølen Nedre Skòr ligg opp og nordaust for Rubbelie og på vestsida av Skòraelva, ca. 660 moh. Her var sommarstøl for bruka på Torblå. Namnet tyder at stølane Øvre og Nedre Skòr ligg på kvar sin hjall, eller hylle i fjellsida. Det viser murar etter 7–8 stølshus. Det er ikkje kjent kva tid stølen var i bruk, men han vart tidleg nedlagd. Ein veg til stølen går frå Rubbelie aust- og oppover. Ein annan veg går frå Solsæ og opp Skòrastigen, noko lenger aust.
3,0
camera
Innhold

Denne mappen er tom.