Øvre Skòr

Øvre Skòr ligg høgt oppe, over skoggrensa i 900–meters høgd, på austsida av Skòraelva, på ein hjall nedanfor Mjølkehaugane. Dette var òg sommarstøl for bruk på Torblå. No viser det murar etter tre små hus. Bnr.1 sette opp nytt tymbra hus her i 1990, litt aust for Mjølkehaugane og ovanfor den gamle stølen.
4,0
camera
Innhold

Denne mappen er tom.