Skitnasete

Skitnasete låg noko nedanfor Demmo, i eit myrområde 600 moh. Namnet Skitnasete kjem nok av det våte, myrete lendet, der det lett vart mykje skit då dyra gjekk der. I dag kan ein sjå restar etter murar som viser at det har stått bygningar der. Garden Vallavik hadde tidlegare støl på Tjødnarhaug nær Dalsete, men selet på Tjødnarhaug vart flytta hit tidleg på 1800-talet, truleg på grunn av dei store snøfennene som la seg på stølsvollen og selet. Stølinga tok tidleg slutt også her. Frå 1870-talet vart det vanleg å leiga bort kyrne til stølseigarar i Eidfjord.
3,0
camera
Innhold

Denne mappen er tom.