Snipo

Denne stølen ligg noko vest for og høgare enn Skitnasete, i austenden av ei lita tjørn med same namn som stølen, ca 745 moh. Snipa kan koma av fuglen snipe, eller det kan vera forma på tjørna, kanskje i tydinga smal som har gjeve namn til tjørna og stølen. Snipo har vore sommarstøl og avlastingsstøl for Skitnasete, og brukarane har vore dei same som på Skitnasete. Med bakgrunn i murar og murrestar etter tre sel kan det tyda på at både bnr.1 og det delte bnr.2 har hatt stølshus her. Snipo vart truleg teken i bruk då krøtertalet auka sterkt tidleg på 1800-talet, og etter det ein kjenner til, vart det støla her fram til kring 1850. I dag står det eit nyare sel på ein av dei gamle murane. Dette vart sett opp av eigaren av 63/1 i 1988.
6,0
camera
Innhold

Denne mappen er tom.