Øvstestølen

Stølen ligg på fjelltromma sør og opp for Fryste­tjørna og har vore sommarstøl for Ytre Tveito gnr. 75/1. Stølsvegen gjekk om Liastølen, opp til Frystetjørna, Muggefar og vidare opp Øvstestølsgjelet til stølen. Frå stølstræet har ein svært god utsikt sør- og austover, der stølen ligg om lag 635 moh. Det er lenge sidan det sist vart støla på Øvstestølen, og i dag finn me berre murar etter eit heller stort stølshus og eit uthus eller flor. Med utgangspunkt i støls- og beiterettane på Øvstestølen sette eigaren av Ytre Tveito bnr.1 i 1992 opp ei sankebu (Løbu nr. 83). Bua ligg ca 860 moh., og ho vert nytta som kvilebu/tilsynsbu. Om lag 200 m søraust for Løbu, ca 785 moh, finn me restane etter Trosete (Trosasete). ­Plassen har truleg aldri vore nytta som støl, verken av dei som sette opp murane eller av andre. Etter det soga seier var det brukaren av vårstølen Ure som i si tid prøvde seg med­ ­støling her, men vart jaga av grunneigarane på Tveito før han fekk opp sjølve stølshuset.
4,0
camera
Innhold

Denne mappen er tom.