Finsestølen (Sygnestveitstølen)

Denne stølen vart på mange måtar til som eit resultat av lokalt næringsinitiativ. Det var dei to brørne Arne (1867–1920) og Magnus (1872–1951) Sygnestveit, frå Sygnestveit bnr.2, som feste hamna her, tett ved jernbanen, i samband med bygginga av Bergensbanen. I 1905 fekk dei opp stølshus og kunne gå i gang med stølinga. I dag finn me berre nokre få steinar av husmuren etter dette stølshuset på vestsida av krysset mellom Rallarvegen og køyrevegen bort til Finsehytta. Tidlegare eigar av Finse 1222 nytta mesteparten av den gamle stein­muren då han bygde privatbustaden vest for ­hotellet. Føremålet med stølen var i hovudsak levering av stølsprodukt og slakt til kokkelaga og rallarane som arbeidde på jernbaneanlegget. Stølshuset vart seinare (1913) selt til Det Norske Hotellcompagnie (som Finse hotell var ein del av), og det vart flytta sørvestover opp på Ramnaberget.
4,0
building
Innhold

Denne mappen er tom.