Balaonedalen

Stølen låg oppe i fjelldalen der elva Balaone kjem frå, omlag 800 moh . Det er denne elva Olav H. Hauge tenkte på då han skreiv diktet «Elva bortanom fjorden» -som strevar og dett og dett i eino. Det er elva som har gjeve namn til dalen, og dermed namn til stølen. Balaonedalen var ein lun, god sommarstøl, men i dag finn me berre murar etter ei steinbu. Det er ingen i dag som kjenner til bruken av stølen. Stølsvegen var tung og bratt. Småfe (geiter) kunne dei nok driva opp frå Sygnestveit til Kvannskòre, vidare innover under Balaonenuten, opp Tormoleskòrane og attende til dalen. Dersom stølen har vore nytta til storfe, noko som er usikkert, laut dei ta opp buførevegen til Døgersdalen, opp over Bakkanehøgda og ned i dalen.
3,0
camera
Innhold

Denne mappen er tom.