Oksabotn

Dette er søre Oksabotn som ligg på sørsida av Ustekveikja, rett overfor Botnen, 1170 moh. Her bygde K. K. Hjeltnes nye stølshus med florsplass til 20 kyr og tok til med stølsdrift i 1918. Han dreiv stølen, hovudsakleg med geiter, samanhangande fram til 1954, bortsett frå nokre av krigsåra. K.K. dreiv samstundes Hansbu. Fram til 1945 betalte han 50 kroner i årleg leiga for dette beitet, seinare 100 kroner. I 1955 vart Oksabotn og Hansbu lyst ledige. Ulvik fjellstyre gjorde vedtak om å leggja begge hamnene til Olmod Sygnestveit (1914–79) sitt bruk på Sygnestveit. Olmod overtok stølshusa frå K. K. Hjeltnes for kr 15.000 i 1954. Olmod fekk «utvisingsforretning» (feste) på Oksabotn i 1957, og dreiv stølen (geiter) til ut på 1960-talet, då han såg seg nøydd til å slutta drifta på grunn av høge jarnbanefrakter på mjølk og tomspann. I dag (2015) er det to hus på stølen, det eldste frå 1918, som Magnus Sygnestveit fekk kjøpa, og eit nybygt lafta sel som Lars Sponheim (gnr. 66/6) bygde i 2010 etter at han i 2008 fekk feste på hamna, som no (2015) vert nytta som sauebeite.
4,0
camera
Innhold

Denne mappen er tom.